Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 06/05/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 519 093 26 1tr
Nhì 322 414 051 343 72 350N
Ba 895 220 338 67 210N
834 603 706
KK 710 072 653 976 121 100N
974 170 489 545
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK331.000.000
G6Trùng 1 số G1222150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK174440.000