Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 07/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 105 487 84 1tr
Nhì 151 081 975 719 231 350N
Ba 485 216 868 175 210N
145 737 505
KK 117 073 381 032 0 100N
166 684 239 524
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000