Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 09/09/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 056 961 42 1tr
Nhì 514 338 058 002 74 350N
Ba 063 988 420 154 210N
204 058 047
KK 641 439 834 459 212 100N
822 413 350 677
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G6Trùng 1 số G1310150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK333240.000