Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 09/12/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 804 796 33 1tr
Nhì 604 039 099 873 172 350N
Ba 643 489 433 174 210N
459 017 232
KK 996 424 392 556 138 100N
812 423 821 555
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK161.000.000
G6Trùng 1 số G1203150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK294140.000