Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 11/12/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 678 492 33 1tr
Nhì 122 138 094 162 78 350N
Ba 321 501 787 83 210N
649 626 097
KK 717 098 195 329 103 100N
769 975 196 046
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK211.000.000
G6Trùng 1 số G1263150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK234940.000