Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 12/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 321 349 56 1tr
Nhì 573 060 966 133 92 350N
Ba 804 562 661 138 210N
787 903 617
KK 962 281 256 127 0 100N
322 863 068 610
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000