Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 12/08/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 510 754 28 1tr
Nhì 281 024 074 249 120 350N
Ba 983 059 277 117 210N
063 651 527
KK 559 718 313 674 206 100N
002 908 823 391
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G121.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK161.000.000
G6Trùng 1 số G1376150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK277740.000