Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 12/11/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 511 910 83 1tr
Nhì 029 475 839 491 99 350N
Ba 510 272 800 132 210N
074 822 308
KK 226 205 042 464 0 100N
753 899 635 842
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000