Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 13/03/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 509 028 32 1tr
Nhì 726 246 451 058 61 350N
Ba 933 299 456 159 210N
212 300 628
KK 370 093 054 239 218 100N
368 134 254 963
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK171.000.000
G6Trùng 1 số G1147150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK233340.000