Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 19/02/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 325 957 48 1tr
Nhì 497 877 083 158 56 350N
Ba 471 011 684 120 210N
026 460 951
KK 082 819 962 760 139 100N
381 313 551 542
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK111.000.000
G6Trùng 1 số G1303150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK193040.000