Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 19/11/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 426 407 83 1tr
Nhì 967 094 433 199 158 350N
Ba 114 435 474 144 210N
108 407 979
KK 690 674 410 108 0 100N
034 182 311 611
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000