Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 20/07/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 376 452 66 1tr
Nhì 384 026 723 456 117 350N
Ba 908 881 823 150 210N
685 908 650
KK 972 183 589 835 238 100N
367 822 022 375
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK591.000.000
G6Trùng 1 số G1445150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK415040.000