Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 20/11/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 438 646 28 1tr
Nhì 536 341 039 682 72 350N
Ba 993 244 089 71 210N
236 806 727
KK 142 287 576 887 149 100N
319 978 977 900
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2540.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK211.000.000
G6Trùng 1 số G1221150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK225140.000