Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 22/07/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 270 052 50 1tr
Nhì 266 941 477 963 95 350N
Ba 560 386 974 157 210N
213 346 775
KK 222 705 268 908 267 100N
286 612 210 223
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK255.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK501.000.000
G6Trùng 1 số G1321150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK347940.000