Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 28/06/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 750 352 92 1tr
Nhì 576 517 036 370 83 350N
Ba 402 176 606 167 210N
670 630 889
KK 449 943 176 786 0 100N
669 897 121 859
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000