Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 29/07/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 028 766 117 1tr
Nhì 065 547 888 773 203 350N
Ba 647 780 698 228 210N
313 751 089
KK 465 772 936 447 371 100N
647 999 672 857
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3610.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK491.000.000
G6Trùng 1 số G1713150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK481940.000