Kết quả xổ số Max 4D ngày 15-02-2020
GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất5841215tr
Nhì 92546301116.5tr
Ba640206416149113tr
KK 18411161tr
KK 241299100N