XS Mega thứ 6 - Kết quả xổ số Mega ngày 14/02/2020