XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega ngày 14/10/2020