XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega ngày 18/03/2020