XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega ngày 28/08/2019