XS Max3D 10/6/2019 - Xổ số Max 3D ngày 10 tháng 6 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 10-06-2019

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 484 139 136 1tr
Nhì 670 617 285 013 150 350N
Ba 213 012 457 231 210N
778 218 269
KK 384 660 683 400 373 100N
772 192 624 888
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G111.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3610.000.000
G4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK451.000.000
G6Trùng 1 số G1705150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK442640.000