XS Max3D 12/6/2019 - Xổ số Max 3D ngày 12 tháng 6 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 12/06/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 813 400 51 1tr
Nhì 672 507 158 053 163 350N
Ba 249 469 646 265 210N
494 888 311
KK 989 867 067 748 343 100N
588 298 028 396
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK271.000.000
G6Trùng 1 số G1325150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK369240.000