XS Max3D 13/9/2019 - Xổ số Max 3D ngày 13 tháng 9 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 13-09-2019

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 542 854 26 1tr
Nhì 533 051 524 662 178 350N
Ba 478 320 704 108 210N
003 650 046
KK 844 945 126 839 170 100N
362 939 055 797
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK261.000.000
G6Trùng 1 số G1239150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK253640.000