XS Max3D 14/6/2019 - Xổ số Max 3D ngày 14 tháng 6 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 14-06-2019

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 692 768 104 1tr
Nhì 978 595 745 411 130 350N
Ba 466 153 141 244 210N
753 065 864
KK 165 373 319 496 258 100N
295 671 293 241
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G32010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK671.000.000
G6Trùng 1 số G1452150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK395240.000