XS Max3D 14/8/2019 - Xổ số Max 3D ngày 14 tháng 8 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 14-08-2019

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 297 697 53 1tr
Nhì 007 543 604 878 596 350N
Ba 773 460 735 444 210N
104 126 357
KK 939 966 342 138 346 100N
344 229 053 497
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G6Trùng 1 số G1433150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK449040.000