close

XS Max3D 15/11/2019 - Xổ số Max 3D ngày 15 tháng 11 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 15-11-2019

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 734 003 18 1tr
Nhì 849 594 325 910 108 350N
Ba 177 497 720 125 210N
482 399 157
KK 857 873 444 939 172 100N
695 634 309 210
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK231.000.000
G6Trùng 1 số G1287150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK237140.000