XS Max3D 20/1/2020 - Xổ số Max 3D ngày 20 tháng 1 năm 2020

Kết quả xổ số Max 3D ngày 20-01-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 241 623 50 1tr
Nhì 714 645 832 300 149 350N
Ba 630 510 947 156 210N
791 311 180
KK 801 518 526 336 206 100N
160 714 647 217
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G121.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK441.000.000
G6Trùng 1 số G1488150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK337440.000