close

XS Max3D 20/11/2019 - Xổ số Max 3D ngày 20 tháng 11 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 20-11-2019

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 438 646 28 1tr
Nhì 536 341 039 682 72 350N
Ba 993 244 089 71 210N
236 806 727
KK 142 287 576 887 149 100N
319 978 977 900
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2540.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK211.000.000
G6Trùng 1 số G1221150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK225140.000