XS Max3D 20/9/2019 - Xổ số Max 3D ngày 20 tháng 9 năm 2019

hot1 Đang tường thuật Kết quả xổ số miền Bắc

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6, Max 3D ngày 20/09/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 385 456 0 1tr
Nhì 649 884 176 885 0 350N
Ba 132 072 001 0 210N
413 692 268
KK 415 350 136 527 0 100N
255 247 181 562
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000