XS Max3D 28/8/2019 - Xổ số Max 3D ngày 28 tháng 8 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 28/08/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 091 771 39 1tr
Nhì 253 267 129 389 116 350N
Ba 081 838 138 163 210N
892 270 612
KK 971 399 033 164 197 100N
989 880 546 632
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK151.000.000
G6Trùng 1 số G1346150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK316540.000