XS Max3D 29/5/2019 - Xổ số Max 3D ngày 29 tháng 5 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 29-05-2019

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 936 784 60 1tr
Nhì 575 463 403 532 60 350N
Ba 948 068 866 372 210N
411 132 720
KK 350 439 402 723 315 100N
603 264 352 913
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G111.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK105.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK521.000.000
G6Trùng 1 số G1389150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK392240.000