XS Max3D 3/5/2019 - Xổ số Max 3D ngày 3 tháng 5 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 03-05-2019

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 572 133 0 1tr
Nhì 642 469 512 415 0 350N
Ba 228 127 348 0 210N
638 488 145
KK 111 870 834 085 0 100N
437 238 232 083
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000