XS Max3D 3/6/2019 - Xổ số Max 3D ngày 3 tháng 6 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 03-06-2019

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 447 179 116 1tr
Nhì 671 249 073 217 171 350N
Ba 560 428 908 250 210N
146 012 640
KK 946 879 156 181 344 100N
905 747 802 095
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK201.000.000
G6Trùng 1 số G1678150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK421240.000