XS Max3D 30/4/2021 - Xổ số Max 3D ngày 30 tháng 4 năm 2021

Kết quả xổ số Max 3D ngày 30-04-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 380 919 17 1tr
Nhì 263 039 556 562 74 350N
Ba 810 287 123 180 210N
368 771 450
KK 622 721 830 987 186 100N
237 536 350 546
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK221.000.000
G6Trùng 1 số G1285150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK306240.000