XS Max3D 31/7/2019 - Xổ số Max 3D ngày 31 tháng 7 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 31-07-2019

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 178 975 69 1tr
Nhì 099 375 680 677 128 350N
Ba 454 820 659 203 210N
912 751 326
KK 907 209 953 348 220 100N
656 162 641 935
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G151.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK351.000.000
G6Trùng 1 số G1390150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK350240.000