XS Max3D 5/6/2019 - Xổ số Max 3D ngày 5 tháng 6 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 05-06-2019

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 110 152 99 1tr
Nhì 503 292 540 249 224 350N
Ba 922 139 331 246 210N
606 145 207
KK 309 480 243 655 334 100N
966 607 005 222
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK391.000.000
G6Trùng 1 số G1434150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK376740.000