XS Max3D 6/5/2019 - Xổ số Max 3D ngày 6 tháng 5 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 06-05-2019

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 516 143 118 1tr
Nhì 182 748 370 160 191 350N
Ba 459 572 334 307 210N
472 714 365
KK 477 662 210 349 473 100N
105 494 063 212
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK411.000.000
G6Trùng 1 số G1552150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK471940.000