XS Max3D 7/6/2019 - Xổ số Max 3D ngày 7 tháng 6 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D ngày 07-06-2019

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 355 191 70 1tr
Nhì 623 114 540 545 148 350N
Ba 222 482 843 326 210N
289 327 588
KK 603 639 007 937 393 100N
740 222 836 123
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2340.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK701.000.000
G6Trùng 1 số G1478150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK386240.000