XS Max3D thứ 2 - Xổ số Max 3D Vietlott thứ 2

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 21-09-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 725 389 52 1tr
Nhì 542 810 993 537 86 350N
Ba 022 270 734 220 210N
050 499 608
KK 221 219 224 646 234 100N
367 967 239 019
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G121.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3610.000.000
G4Trùng 2 số G.KK125.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK591.000.000
G6Trùng 1 số G1570150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK442940.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 14-09-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 210 182 58 1tr
Nhì 999 123 621 021 112 350N
Ba 338 209 747 205 210N
839 659 108
KK 238 954 441 027 180 100N
192 318 780 944
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2740.000.000
G3Trùng 2 số G3510.000.000
G4Trùng 2 số G.KK115.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK561.000.000
G6Trùng 1 số G1453150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK471740.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 07-09-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 562 120 35 1tr
Nhì 842 647 461 680 131 350N
Ba 604 927 923 127 210N
442 312 238
KK 146 303 061 168 233 100N
885 972 867 183
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G31010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G6Trùng 1 số G1426150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK371740.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 31-08-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 155 938 23 1tr
Nhì 027 879 457 439 110 350N
Ba 276 326 228 114 210N
210 449 664
KK 502 097 882 581 146 100N
776 807 844 284
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK381.000.000
G6Trùng 1 số G1344150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK363940.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 24-08-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 387 534 106 1tr
Nhì 986 598 382 909 74 350N
Ba 944 127 080 190 210N
362 045 734
KK 069 003 414 383 260 100N
489 694 117 301
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3510.000.000
G4Trùng 2 số G.KK175.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK641.000.000
G6Trùng 1 số G1538150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK351740.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 17-08-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 450 539 61 1tr
Nhì 997 648 923 550 80 350N
Ba 756 121 179 161 210N
033 170 451
KK 949 491 934 937 187 100N
513 361 752 441
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G31310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK441.000.000
G6Trùng 1 số G1408150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK381740.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 10-08-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 956 806 26 1tr
Nhì 126 660 131 240 84 350N
Ba 721 488 887 149 210N
021 014 606
KK 310 759 917 553 202 100N
481 054 398 246
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK151.000.000
G6Trùng 1 số G1258150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK320440.000