XS Max3D thứ 2 - Xổ số Max 3D Vietlott thứ 2

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 06-07-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 751 930 38 1tr
Nhì 113 110 483 970 96 350N
Ba 184 066 634 109 210N
736 740 780
KK 090 977 978 105 171 100N
560 184 473 124
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2540.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK491.000.000
G6Trùng 1 số G1329150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK348840.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 29-06-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 524 190 35 1tr
Nhì 418 239 670 332 102 350N
Ba 332 499 907 145 210N
852 637 934
KK 744 809 416 450 182 100N
630 117 682 519
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G6Trùng 1 số G1378150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK344640.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 22-06-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 289 875 47 1tr
Nhì 036 207 551 898 77 350N
Ba 286 849 871 163 210N
670 235 827
KK 456 019 782 245 432 100N
540 764 429 157
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3710.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK451.000.000
G6Trùng 1 số G1454150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK398940.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 15-06-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 281 308 39 1tr
Nhì 989 154 171 582 86 350N
Ba 299 444 711 121 210N
274 154 523
KK 589 027 868 575 239 100N
604 752 664 633
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2440.000.000
G3Trùng 2 số G3810.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK601.000.000
G6Trùng 1 số G1394150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK408940.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 08-06-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 056 256 75 1tr
Nhì 676 080 529 083 80 350N
Ba 920 671 169 112 210N
401 504 731
KK 356 683 426 845 146 100N
048 838 205 203
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2340.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK155.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G6Trùng 1 số G1564150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK333440.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 01-06-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 604 192 28 1tr
Nhì 118 099 601 081 77 350N
Ba 695 095 153 149 210N
631 973 077
KK 380 035 547 656 171 100N
815 390 205 819
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2440.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK171.000.000
G6Trùng 1 số G1348150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK371640.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 25-05-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 973 378 64 1tr
Nhì 622 536 358 271 107 350N
Ba 213 742 276 194 210N
527 981 090
KK 328 882 075 116 213 100N
712 225 267 984
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK571.000.000
G6Trùng 1 số G1569150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK387940.000