XS Max3D thứ 6 - Xổ số Max 3D Vietlott thứ 6

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 09-04-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 068 458 34 1tr
Nhì 003 210 387 195 119 350N
Ba 302 671 770 198 210N
141 259 542
KK 012 906 832 984 214 100N
252 425 214 786
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3510.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK241.000.000
G6Trùng 1 số G1331150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK324640.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 02-04-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 523 582 28 1tr
Nhì 513 315 508 586 105 350N
Ba 381 836 349 95 210N
281 837 968
KK 511 582 885 131 159 100N
727 223 936 295
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G22040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK601.000.000
G6Trùng 1 số G1441150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK335240.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 26-03-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 652 320 59 1tr
Nhì 439 467 076 394 80 350N
Ba 189 248 712 79 210N
107 150 812
KK 181 170 865 283 171 100N
754 043 687 627
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3610.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G6Trùng 1 số G1429150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK316640.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 19-03-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 486 130 52 1tr
Nhì 910 094 039 617 66 350N
Ba 091 828 537 137 210N
617 892 952
KK 344 336 072 012 173 100N
813 024 983 786
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2440.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK561.000.000
G6Trùng 1 số G1366150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK295540.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 12-03-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 527 409 23 1tr
Nhì 737 335 991 598 99 350N
Ba 931 000 506 101 210N
883 069 767
KK 514 336 970 318 132 100N
238 068 871 882
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G6Trùng 1 số G1319150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK278440.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 05-03-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 617 030 39 1tr
Nhì 497 287 844 095 59 350N
Ba 450 229 901 157 210N
168 862 019
KK 073 036 117 780 159 100N
718 363 412 095
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G6Trùng 1 số G1334150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK303040.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 26-02-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 817 472 62 1tr
Nhì 014 873 991 724 91 350N
Ba 262 434 348 155 210N
223 157 851
KK 543 739 560 468 232 100N
165 878 453 153
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK311.000.000
G6Trùng 1 số G1269150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK292840.000