XS Max3D thứ 6 - Xổ số Max 3D Vietlott thứ 6

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 03-07-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 998 144 46 1tr
Nhì 457 984 859 226 65 350N
Ba 960 458 486 135 210N
022 654 138
KK 807 206 854 164 246 100N
478 681 573 358
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK421.000.000
G6Trùng 1 số G1340150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK327940.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 26-06-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 394 684 23 1tr
Nhì 041 331 707 084 99 350N
Ba 112 589 742 190 210N
323 689 028
KK 035 745 487 460 331 100N
201 439 833 916
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK95.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK491.000.000
G6Trùng 1 số G1326150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK293540.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 19-06-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 852 212 37 1tr
Nhì 324 610 085 246 94 350N
Ba 784 252 022 220 210N
391 889 889
KK 445 370 129 596 149 100N
857 673 704 943
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G6Trùng 1 số G1366150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK266840.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 12-06-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 928 235 76 1tr
Nhì 455 051 348 934 77 350N
Ba 896 895 100 91 210N
586 565 587
KK 708 706 348 493 223 100N
511 419 026 198
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK211.000.000
G6Trùng 1 số G1340150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK260240.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 05-06-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 736 228 56 1tr
Nhì 595 535 378 865 122 350N
Ba 338 949 857 135 210N
097 686 697
KK 089 284 073 225 175 100N
917 450 692 722
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G21040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G6Trùng 1 số G1390150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK295740.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 29-05-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 678 731 58 1tr
Nhì 812 963 745 919 82 350N
Ba 891 202 054 141 210N
462 814 855
KK 837 018 255 425 172 100N
243 094 118 053
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3610.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK341.000.000
G6Trùng 1 số G1490150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK286340.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 22-05-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 291 376 32 1tr
Nhì 614 458 760 587 53 350N
Ba 792 866 068 152 210N
155 138 455
KK 262 748 006 572 152 100N
412 881 794 732
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G111.000.000.000
G2Trùng 2 số G2540.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK231.000.000
G6Trùng 1 số G1217150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK231540.000