XS Max3D thứ 6 - Xổ số Max 3D Vietlott thứ 6

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6, Max 3D ngày 20/12/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 430 978 36 1tr
Nhì 672 459 599 052 67 350N
Ba 552 395 254 152 210N
349 603 683
KK 033 643 790 367 196 100N
066 141 333 056
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK231.000.000
G6Trùng 1 số G1266150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK239040.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6, Max 3D ngày 13/12/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 331 269 85 1tr
Nhì 720 753 558 188 104 350N
Ba 928 336 714 120 210N
960 552 854
KK 008 076 934 660 125 100N
955 169 094 193
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK241.000.000
G6Trùng 1 số G1322150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK246940.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6, Max 3D ngày 06/12/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 525 506 41 1tr
Nhì 064 902 453 949 43 350N
Ba 844 836 277 75 210N
635 136 034
KK 592 531 590 989 200 100N
453 636 811 454
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK121.000.000
G6Trùng 1 số G1296150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK198140.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6, Max 3D ngày 29/11/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 251 660 37 1tr
Nhì 337 765 143 964 68 350N
Ba 673 778 108 115 210N
356 755 576
KK 776 301 702 149 163 100N
414 318 354 810
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK151.000.000
G6Trùng 1 số G1195150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK218140.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6, Max 3D ngày 22/11/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 621 309 62 1tr
Nhì 027 744 010 961 176 350N
Ba 558 122 030 122 210N
440 619 112
KK 248 021 366 334 206 100N
995 476 666 949
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK205.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK351.000.000
G6Trùng 1 số G1292150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK284740.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6, Max 3D ngày 15/11/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 734 003 18 1tr
Nhì 849 594 325 910 108 350N
Ba 177 497 720 125 210N
482 399 157
KK 857 873 444 939 172 100N
695 634 309 210
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK231.000.000
G6Trùng 1 số G1287150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK237140.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6, Max 3D ngày 08/11/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 407 209 130 1tr
Nhì 075 100 820 102 77 350N
Ba 439 553 059 134 210N
780 578 815
KK 634 703 284 385 210 100N
882 207 658 658
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK171.000.000
G6Trùng 1 số G1293150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK261540.000