KQ XS Power Mega 6 55 trực tiếp - Xổ số Mega 655 Vietlott hôm nay

Kết quả xổ số ma trận tự chọn KQ XS Power 6/55 Vietlott

  XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power ngày 18/09/2018

 • 082132 434853 38

  Giá trị Jackpot 1: 59.535.024.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.240.239.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 59.535.024.150
  Jackpot 2 | 0 3.240.239.500
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 614 500.000
  Giải ba 13.132 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power ngày 15/09/2018

 • 020528 304650 49

  Giá trị Jackpot 1: 57.372.868.650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.333.582.600 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 57.372.868.650
  Jackpot 2 | 1 5.333.582.600
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 456 500.000
  Giải ba 11.168 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power ngày 13/09/2018

 • 040607 264044 09

  Giá trị Jackpot 1: 55.368.863.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.110.915.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 55.368.863.400
  Jackpot 2 | 0 5.110.915.350
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 677 500.000
  Giải ba 12.000 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power ngày 11/09/2018

 • 131728 424549 50

  Giá trị Jackpot 1: 53.696.842.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.925.135.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 53.696.842.500
  Jackpot 2 | 0 4.925.135.250
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 595 500.000
  Giải ba 13.502 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power ngày 08/09/2018

 • 091112 243543 15

  Giá trị Jackpot 1: 51.566.176.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.688.394.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 51.566.176.200
  Jackpot 2 | 0 4.688.394.550
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 755 500.000
  Giải ba 14.208 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power ngày 06/09/2018

 • 041115 212427 07

  Giá trị Jackpot 1: 49.962.814.050 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.510.243.200 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 49.962.814.050
  Jackpot 2 | 0 4.510.243.200
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 587 500.000
  Giải ba 11.881 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power ngày 04/09/2018

 • 081820 293437 51

  Giá trị Jackpot 1: 48.210.550.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.315.547.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 48.210.550.500
  Jackpot 2 | 0 4.315.547.250
  Giải nhất 6 40.000.000
  Giải nhì 687 500.000
  Giải ba 13.747 50.000