KQ XS Power Mega 6 55 trực tiếp - Xổ số Mega 655 Vietlott hôm nay

Kết quả xổ số ma trận tự chọn KQ XS Power 6/55 Vietlott

  XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power ngày 14/07/2018

 • 041923 343850 51

  Giá trị Jackpot 1: 0 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 0 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 0
  Jackpot 2 | 0 0
  Giải nhất 0 40.000.000
  Giải nhì 0 500.000
  Giải ba 0 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power ngày 12/07/2018

 • 081518 212449 22

  Giá trị Jackpot 1: 45.034.013.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.371.513.450 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 45.034.013.550
  Jackpot 2 | 0 3.371.513.450
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 532 500.000
  Giải ba 11.274 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power ngày 10/07/2018

 • 061016 202729 24

  Giá trị Jackpot 1: 43.270.472.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.175.564.450 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 43.270.472.550
  Jackpot 2 | 0 3.175.564.450
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 825 500.000
  Giải ba 14.755 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power ngày 07/07/2018

 • 023045 484953 41

  Giá trị Jackpot 1: 41.690.392.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.939.988.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 41.690.392.500
  Jackpot 2 | 1 3.939.988.950
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 440 500.000
  Giải ba 9.224 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power ngày 05/07/2018

 • 041522 244351 48

  Giá trị Jackpot 1: 0 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 0 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 0
  Jackpot 2 | 0 0
  Giải nhất 0 40.000.000
  Giải nhì 0 500.000
  Giải ba 0 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power ngày 03/07/2018

 • 303234 474849 50

  Giá trị Jackpot 1: 38.162.758.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.548.029.600 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 38.162.758.350
  Jackpot 2 | 0 3.548.029.600
  Giải nhất 10 40.000.000
  Giải nhì 451 500.000
  Giải ba 9.664 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power ngày 30/06/2018

 • 031223 243033 01

  Giá trị Jackpot 1: 36.351.516.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.346.780.450 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 36.351.516.000
  Jackpot 2 | 0 3.346.780.450
  Giải nhất 5 40.000.000
  Giải nhì 490 500.000
  Giải ba 10.725 50.000