KQ XS Power Mega 6 55 trực tiếp - Xổ số Mega 655 Vietlott hôm nay

Kết quả xổ số ma trận tự chọn KQ XS Power 6/55 Vietlott

  XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power ngày 12/08/2017

 • 061620 323851 34

  Giá trị Jackpot 1: 35.666.199.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.629.577.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 35.666.199.750
  Jackpot 2 | 0 3.629.577.750
  Giải nhất 6 40.000.000
  Giải nhì 330 500.000
  Giải ba 6.598 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power ngày 10/08/2017

 • 101119 415054 03

  Giá trị Jackpot 1: 34.588.091.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.509.787.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 34.588.091.550
  Jackpot 2 | 0 3.509.787.950
  Giải nhất 3 40.000.000
  Giải nhì 285 500.000
  Giải ba 6.252 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power ngày 08/08/2017

 • 193639 414651 38

  Giá trị Jackpot 1: 33.415.353.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.379.483.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 33.415.353.750
  Jackpot 2 | 0 3.379.483.750
  Giải nhất 1 40.000.000
  Giải nhì 273 500.000
  Giải ba 6.438 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power ngày 05/08/2017

 • 010511 324045 43

  Giá trị Jackpot 1: 31.903.413.600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.211.490.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31.903.413.600
  Jackpot 2 | 0 3.211.490.400
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 336 500.000
  Giải ba 6.756 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power ngày 03/08/2017

 • 040924 252745 40

  Giá trị Jackpot 1: 31.024.813.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.113.868.150 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31.024.813.350
  Jackpot 2 | 0 3.113.868.150
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 378 500.000
  Giải ba 7.264 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power ngày 01/08/2017

 • 051014 232438 35

  Giá trị Jackpot 1: 30.528.493.950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.058.721.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 30.528.493.950
  Jackpot 2 | 0 3.058.721.550
  Giải nhất 5 40.000.000
  Giải nhì 170 500.000
  Giải ba 4.024 50.000