Bảng thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
63 17-06-2020 20 26
18 20-06-2020 17 30
69 20-06-2020 17 32
13 25-06-2020 12 35
62 26-06-2020 11 29
73 26-06-2020 11 28
34 27-06-2020 10 30

Thống kê cặp lô khan Miền Bắc lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
36 - 63 30-06-2020 7 16
26 - 62 01-07-2020 6 24
37 - 73 01-07-2020 6 15
69 - 96 01-07-2020 6 13
13 - 31 02-07-2020 5 15
35 - 53 02-07-2020 5 18
15 - 51 04-07-2020 3 17
19 - 91 04-07-2020 3 14
23 - 32 04-07-2020 3 13

Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 28 ngày
01 24 ngày
02 22 ngày
03 33 ngày
04 34 ngày
05 26 ngày
06 25 ngày
07 28 ngày
08 34 ngày
09 26 ngày
10 35 ngày
11 27 ngày
12 25 ngày
13 35 ngày
14 33 ngày
15 27 ngày
16 43 ngày
17 29 ngày
18 30 ngày
19 26 ngày
20 25 ngày
21 28 ngày
22 30 ngày
23 37 ngày
24 26 ngày
25 28 ngày
26 41 ngày
27 24 ngày
28 30 ngày
29 26 ngày
30 29 ngày
31 38 ngày
32 24 ngày
33 30 ngày
34 30 ngày
35 35 ngày
36 27 ngày
37 25 ngày
38 26 ngày
39 39 ngày
40 31 ngày
41 32 ngày
42 32 ngày
43 30 ngày
44 30 ngày
45 34 ngày
46 28 ngày
47 29 ngày
48 39 ngày
49 24 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 32 ngày
51 26 ngày
52 24 ngày
53 25 ngày
54 28 ngày
55 25 ngày
56 24 ngày
57 30 ngày
58 35 ngày
59 24 ngày
60 28 ngày
61 35 ngày
62 29 ngày
63 26 ngày
64 26 ngày
65 29 ngày
66 29 ngày
67 26 ngày
68 27 ngày
69 32 ngày
70 30 ngày
71 28 ngày
72 27 ngày
73 28 ngày
74 36 ngày
75 26 ngày
76 30 ngày
77 27 ngày
78 33 ngày
79 23 ngày
80 30 ngày
81 27 ngày
82 24 ngày
83 27 ngày
84 37 ngày
85 32 ngày
86 28 ngày
87 27 ngày
88 26 ngày
89 33 ngày
90 24 ngày
91 31 ngày
92 31 ngày
93 31 ngày
94 32 ngày
95 27 ngày
96 28 ngày
97 25 ngày
98 24 ngày
99 26 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
99 18-04-2019 420
28 08-05-2019 400
86 21-06-2019 356
56 01-08-2019 315
93 22-08-2019 294
83 09-09-2019 276
37 22-10-2019 233
53 23-10-2019 232
90 05-11-2019 219
92 08-11-2019 216

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 16-05-2020 52
9 23-05-2020 45
0 12-06-2020 25
8 25-06-2020 12
1 26-06-2020 11
5 28-06-2020 9
3 01-07-2020 6
2 03-07-2020 4
7 06-07-2020 1
6 07-07-2020 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 04-06-2020 33
3 12-06-2020 25
4 14-06-2020 23
2 25-06-2020 12
6 27-06-2020 10
1 28-06-2020 9
9 02-07-2020 5
7 03-07-2020 4
5 04-07-2020 3
0 07-07-2020 0