Sớ đầu đuôi mb thứ 6 - Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 6

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 20/06/2019
Tây Ninh Bình Định Miền Bắc
An Giang Quảng Trị Max 4D
Bình Thuận Quảng Bình

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 6

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ sáu, 14/06/2019 13, 11, 81, 00 39101
Thứ sáu, 07/06/2019 20, 36, 86, 75 43073
Thứ sáu, 31/05/2019 77, 09, 45, 06 79905
Thứ sáu, 24/05/2019 52, 27, 48, 33 71563
Thứ sáu, 17/05/2019 00, 05, 45, 54 10532
Thứ sáu, 10/05/2019 71, 99, 39, 79 95735
Thứ sáu, 03/05/2019 30, 96, 70, 75 12050
Thứ sáu, 26/04/2019 92, 51, 16, 12 41702
Thứ sáu, 19/04/2019 08, 24, 93, 55 73588
Thứ sáu, 12/04/2019 73, 21, 05, 00 84308
Thứ sáu, 05/04/2019 27, 75, 24, 91 91458
Thứ sáu, 29/03/2019 01, 26, 92, 81 21642
Thứ sáu, 22/03/2019 23, 27, 73, 63 97477
Thứ sáu, 15/03/2019 49, 42, 99, 63 40771
Thứ sáu, 08/03/2019 02, 01, 42, 93 09702
Thứ sáu, 01/03/2019 32, 11, 67, 76 71310
Thứ sáu, 22/02/2019 83, 44, 86, 90 34463
Thứ sáu, 15/02/2019 24, 80, 68, 02 65132
Thứ sáu, 08/02/2019 15, 11, 12, 94 32999
Thứ sáu, 01/02/2019 52, 38, 08, 57 08988
Thứ sáu, 25/01/2019 90, 97, 23, 99 95565
Thứ sáu, 18/01/2019 29, 18, 94, 15 04289
Thứ sáu, 11/01/2019 03, 38, 17, 19 09841
Thứ sáu, 04/01/2019 65, 18, 68, 00 03677
Thứ sáu, 28/12/2018 84, 74, 68, 00 66241
Thứ sáu, 21/12/2018 97, 70, 86, 66 95367
Thứ sáu, 14/12/2018 02, 83, 07, 54 47788
Thứ sáu, 07/12/2018 48, 09, 36, 90 25367
Thứ sáu, 30/11/2018 73, 15, 53, 06 88321
Thứ sáu, 23/11/2018 11, 02, 74, 73 06414