Sớ đầu đuôi mb - Sớ đầu đuôi miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 19/10/2018
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận Mega 6/45
Trà Vinh

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ năm, 18/10/2018 81, 90, 35, 44 22850
Thứ tư, 17/10/2018 14, 41, 17, 70 39416
Thứ ba, 16/10/2018 11, 49, 01, 76 82524
Thứ hai, 15/10/2018 90, 88, 96, 22 47019
Chủ nhật, 14/10/2018 86, 64, 46, 53 35128
Thứ bảy, 13/10/2018 88, 97, 07, 90 48145
Thứ sáu, 12/10/2018 69, 63, 43, 34 68218
Thứ năm, 11/10/2018 18, 21, 74, 90 75705
Thứ tư, 10/10/2018 44, 73, 53, 42 90043
Thứ ba, 09/10/2018 86, 83, 73, 95 99135
Thứ hai, 08/10/2018 43, 56, 39, 75 06832
Chủ nhật, 07/10/2018 21, 98, 96, 58 99739
Thứ bảy, 06/10/2018 02, 93, 29, 61 68515
Thứ sáu, 05/10/2018 41, 95, 33, 38 04926
Thứ năm, 04/10/2018 68, 72, 26, 77 26134
Thứ tư, 03/10/2018 28, 92, 86, 13 58237
Thứ ba, 02/10/2018 85, 82, 39, 55 75644
Thứ hai, 01/10/2018 36, 16, 22, 02 29665
Chủ nhật, 30/09/2018 53, 80, 08, 70 68455
Thứ bảy, 29/09/2018 66, 40, 07, 33 08030
Thứ sáu, 28/09/2018 32, 96, 68, 67 79356
Thứ năm, 27/09/2018 70, 13, 24, 53 14915
Thứ tư, 26/09/2018 85, 08, 47, 84 49222
Thứ ba, 25/09/2018 51, 12, 01, 54 69654
Thứ hai, 24/09/2018 25, 74, 67, 96 69569
Chủ nhật, 23/09/2018 28, 23, 46, 17 12662
Thứ bảy, 22/09/2018 83, 65, 77, 27 29578
Thứ sáu, 21/09/2018 83, 03, 29, 13 31221
Thứ năm, 20/09/2018 82, 36, 62, 41 03096
Thứ tư, 19/09/2018 81, 62, 30, 82 96177