Sớ đầu đuôi mb - Sớ đầu đuôi miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 21/04/2019
Tiền Giang Khánh Hòa Miền Bắc
Kiên Giang Kon Tum Mega 6/45
Đà Lạt

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ bảy, 20/04/2019 96, 66, 62, 19 78697
Thứ sáu, 19/04/2019 08, 24, 93, 55 73588
Thứ năm, 18/04/2019 90, 92, 12, 36 54399
Thứ tư, 17/04/2019 51, 16, 49, 94 61619
Thứ ba, 16/04/2019 45, 25, 22, 82 11022
Thứ hai, 15/04/2019 24, 80, 16, 81 57843
Chủ nhật, 14/04/2019 71, 54, 39, 84 02867
Thứ bảy, 13/04/2019 82, 47, 45, 52 46181
Thứ sáu, 12/04/2019 73, 21, 05, 00 84308
Thứ năm, 11/04/2019 12, 01, 04, 56 52236
Thứ tư, 10/04/2019 52, 99, 13, 36 05284
Thứ ba, 09/04/2019 91, 29, 60, 50 31765
Thứ hai, 08/04/2019 40, 07, 52, 95 37110
Chủ nhật, 07/04/2019 40, 00, 66, 01 98764
Thứ bảy, 06/04/2019 66, 07, 34, 67 61188
Thứ sáu, 05/04/2019 27, 75, 24, 91 91458
Thứ năm, 04/04/2019 41, 97, 79, 85 70084
Thứ tư, 03/04/2019 30, 29, 64, 77 18934
Thứ ba, 02/04/2019 08, 56, 88, 14 71393
Thứ hai, 01/04/2019 91, 15, 55, 56 83620
Chủ nhật, 31/03/2019 97, 15, 49, 10 13748
Thứ bảy, 30/03/2019 36, 42, 09, 99 64361
Thứ sáu, 29/03/2019 01, 26, 92, 81 21642
Thứ năm, 28/03/2019 11, 85, 18, 62 27974
Thứ tư, 27/03/2019 36, 27, 47, 77 63559
Thứ ba, 26/03/2019 43, 92, 95, 61 94499
Thứ hai, 25/03/2019 99, 86, 40, 76 25019
Chủ nhật, 24/03/2019 13, 89, 64, 22 86472
Thứ bảy, 23/03/2019 44, 46, 15, 02 40005
Thứ sáu, 22/03/2019 23, 27, 73, 63 97477