Sớ đầu đuôi mb - Sớ đầu đuôi miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 18/02/2019
TP Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế Miền Bắc
Đồng Tháp Phú Yên
Cà Mau

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ hai, 14/01/2019 34, 81, 28, 64 51545
Chủ nhật, 13/01/2019 72, 62, 12, 03 38231
Thứ bảy, 12/01/2019 64, 02, 99, 48 73224
Thứ sáu, 11/01/2019 03, 38, 17, 19 09841
Thứ năm, 10/01/2019 56, 77, 55, 15 30559
Thứ tư, 09/01/2019 06, 60, 59, 97 89379
Thứ ba, 08/01/2019 35, 11, 00, 95 62880
Thứ hai, 07/01/2019 82, 30, 62, 63 32489
Chủ nhật, 06/01/2019 40, 54, 18, 15 64391
Thứ bảy, 05/01/2019 76, 73, 13, 38 90522
Thứ sáu, 04/01/2019 65, 18, 68, 00 03677
Thứ năm, 03/01/2019 75, 78, 28, 89 60824
Thứ tư, 02/01/2019 30, 77, 43, 79 56508
Thứ ba, 01/01/2019 74, 33, 00, 40 93689
Thứ hai, 31/12/2018 98, 59, 29, 32 45276
Chủ nhật, 30/12/2018 05, 31, 73, 83 65753
Thứ bảy, 29/12/2018 91, 77, 80, 09 56675
Thứ sáu, 28/12/2018 84, 74, 68, 00 66241
Thứ năm, 27/12/2018 46, 86, 68, 33 24529
Thứ tư, 26/12/2018 30, 07, 37, 58 73330
Thứ ba, 25/12/2018 63, 01, 67, 54 09956
Thứ hai, 24/12/2018 30, 37, 03, 82 50522
Chủ nhật, 23/12/2018 52, 00, 50, 91 47793
Thứ bảy, 22/12/2018 42, 52, 69, 65 54691
Thứ sáu, 21/12/2018 97, 70, 86, 66 95367
Thứ năm, 20/12/2018 48, 42, 70, 21 41302
Thứ tư, 19/12/2018 99, 05, 35, 77 29775
Thứ ba, 18/12/2018 28, 57, 77, 36 84415
Thứ hai, 17/12/2018 37, 60, 32, 20 46365
Chủ nhật, 16/12/2018 13, 92, 63, 52 60310