Sớ đầu đuôi mb - Sớ đầu đuôi miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 21/08/2019
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa Mega 6/45
Sóc Trăng

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Chủ nhật, 21/07/2019 92, 54, 47, 99 50545
Thứ bảy, 20/07/2019 87, 30, 16, 56 17705
Thứ sáu, 19/07/2019 63, 84, 94, 22 15102
Thứ năm, 18/07/2019 38, 09, 11, 43 85507
Thứ tư, 17/07/2019 78, 40, 08, 73 75609
Thứ ba, 16/07/2019 81, 15, 46, 43 68355
Thứ hai, 15/07/2019 53, 85, 17, 11 77107
Chủ nhật, 14/07/2019 26, 05, 08, 73 29202
Thứ bảy, 13/07/2019 55, 46, 79, 11 63297
Thứ sáu, 12/07/2019 58, 23, 86, 57 16289
Thứ năm, 11/07/2019 24, 08, 38, 84 67166
Thứ tư, 10/07/2019 59, 57, 19, 82 56266
Thứ ba, 09/07/2019 40, 07, 62, 52 68490
Thứ hai, 08/07/2019 04, 61, 93, 65 01783
Chủ nhật, 07/07/2019 65, 41, 70, 39 95705
Thứ bảy, 06/07/2019 68, 89, 80, 65 82297
Thứ sáu, 05/07/2019 95, 19, 33, 39 81937
Thứ năm, 04/07/2019 95, 31, 88, 13 19120
Thứ tư, 03/07/2019 64, 58, 57, 26 07188
Thứ ba, 02/07/2019 24, 07, 58, 95 85978
Thứ hai, 01/07/2019 72, 93, 77, 39 31284
Chủ nhật, 30/06/2019 77, 01, 94, 42 73622
Thứ bảy, 29/06/2019 10, 86, 85, 92 97734
Thứ sáu, 28/06/2019 10, 38, 54, 55 98073
Thứ năm, 27/06/2019 88, 20, 75, 04 51776
Thứ tư, 26/06/2019 14, 28, 65, 50 90895
Thứ ba, 25/06/2019 19, 90, 44, 52 53768
Thứ hai, 24/06/2019 90, 44, 16, 64 82084
Chủ nhật, 23/06/2019 60, 12, 17, 00 84095
Thứ bảy, 22/06/2019 34, 35, 87, 45 13304