Sớ đầu đuôi mb - Sớ đầu đuôi miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 19/09/2019
Tây Ninh Bình Định Miền Bắc
An Giang Quảng Trị Max 4D
Bình Thuận Quảng Bình

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ ba, 17/12/2002 57, 79, 90, 34 75514
Thứ hai, 16/12/2002 17, 31, 04, 76 36175
Chủ nhật, 15/12/2002 51, 89, 97, 62 53972
Thứ bảy, 14/12/2002 69, 27, 85, 83 12850
Thứ sáu, 13/12/2002 34, 26, 74, 32 43048
Thứ năm, 12/12/2002 02, 93, 34, 72 84450
Thứ tư, 11/12/2002 40, 38, 23, 20 48454
Thứ ba, 10/12/2002 29, 60, 21, 54 07111
Thứ hai, 09/12/2002 73, 41, 26, 80 97465
Chủ nhật, 08/12/2002 24, 45, 72, 23 04111
Thứ bảy, 07/12/2002 59, 29, 58, 66 95385
Thứ sáu, 06/12/2002 92, 84, 74, 45 00238
Thứ năm, 05/12/2002 85, 88, 52, 68 49131
Thứ tư, 04/12/2002 07, 17, 73, 30 37984
Thứ ba, 03/12/2002 81, 08, 97, 66 81744
Thứ hai, 02/12/2002 46, 34, 02, 08 11233
Chủ nhật, 01/12/2002 68, 28, 13, 16 34488
Thứ bảy, 30/11/2002 09, 90, 94, 36 33997
Thứ sáu, 29/11/2002 63, 82, 80, 81 11115
Thứ năm, 28/11/2002 88, 15, 09, 52 95640
Thứ tư, 27/11/2002 64, 56, 48, 21 76639
Thứ ba, 26/11/2002 13, 08, 65, 26 21132
Thứ hai, 25/11/2002 38, 17, 73, 57 81843
Chủ nhật, 24/11/2002 94, 13, 21, 86 42114
Thứ bảy, 23/11/2002 30, 09, 91, 28 99704
Thứ sáu, 22/11/2002 17, 95, 03, 50 25866
Thứ năm, 21/11/2002 90, 39, 47, 61 44096
Thứ tư, 20/11/2002 80, 74, 95, 59 73597
Thứ ba, 19/11/2002 54, 04, 79, 67 29302
Thứ hai, 18/11/2002 03, 14, 37, 55 10851