Sớ đầu đuôi mb - Sớ đầu đuôi miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 24/07/2019
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa Mega 6/45
Sóc Trăng

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ sáu, 20/09/2002 05, 63, 51, 84 83111
Thứ năm, 19/09/2002 64, 83, 85, 22 76141
Thứ tư, 18/09/2002 14, 43, 72, 07 68010
Thứ ba, 17/09/2002 74, 16, 78, 00 78183
Thứ hai, 16/09/2002 15, 00, 91, 74 18737
Chủ nhật, 15/09/2002 77, 28, 40, 17 49006
Thứ bảy, 14/09/2002 52, 74, 20, 42 11263
Thứ sáu, 13/09/2002 73, 19, 54, 01 68681
Thứ năm, 12/09/2002 89, 60, 45, 97 50097
Thứ tư, 11/09/2002 31, 02, 76, 27 19507
Thứ ba, 10/09/2002 15, 76, 04, 91 97159
Thứ hai, 09/09/2002 30, 98, 32, 67 00702
Chủ nhật, 08/09/2002 43, 95, 10, 20 38614
Thứ bảy, 07/09/2002 46, 60, 92, 38 64727
Thứ sáu, 06/09/2002 46, 37, 95, 74 86653
Thứ năm, 05/09/2002 30, 46, 77, 68 73098
Thứ tư, 04/09/2002 03, 34, 69, 98 42991
Thứ ba, 03/09/2002 10, 93, 01, 41 50604
Thứ hai, 02/09/2002 44, 23, 50, 09 38809
Chủ nhật, 01/09/2002 35, 45, 07, 23 89807
Thứ bảy, 31/08/2002 30, 91, 32, 65 07601
Thứ sáu, 30/08/2002 13, 96, 30, 92 17434
Thứ năm, 29/08/2002 59, 33, 50, 56 50945
Thứ tư, 28/08/2002 00, 65, 80, 90 42857
Thứ ba, 27/08/2002 17, 71, 75, 65 32141
Thứ hai, 26/08/2002 67, 27, 32, 70 68343
Chủ nhật, 25/08/2002 23, 09, 13, 60 37879
Thứ bảy, 24/08/2002 50, 28, 62, 15 21407
Thứ sáu, 23/08/2002 23, 22, 51, 91 04417
Thứ năm, 22/08/2002 30, 20, 08, 14 68472