Sớ đầu đuôi mb - Sớ đầu đuôi miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 26/08/2019
TP Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế Miền Bắc
Đồng Tháp Phú Yên
Cà Mau

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ bảy, 24/08/2002 50, 28, 62, 15 21407
Thứ sáu, 23/08/2002 23, 22, 51, 91 04417
Thứ năm, 22/08/2002 30, 20, 08, 14 68472
Thứ tư, 21/08/2002 31, 48, 59, 94 24755
Thứ ba, 20/08/2002 63, 42, 23, 30 57924
Thứ hai, 19/08/2002 24, 13, 73, 51 15717
Chủ nhật, 18/08/2002 63, 82, 02, 11 99380
Thứ bảy, 17/08/2002 33, 49, 95, 44 32673
Thứ sáu, 16/08/2002 74, 56, 43, 86 06720
Thứ năm, 15/08/2002 91, 48, 43, 51 40498
Thứ tư, 14/08/2002 33, 41, 14, 96 50539
Thứ ba, 13/08/2002 06, 51, 47, 98 84114
Thứ hai, 12/08/2002 91, 84, 16, 39 01826
Chủ nhật, 11/08/2002 28, 20, 16, 35 29548
Thứ bảy, 10/08/2002 83, 26, 38, 07 26798
Thứ sáu, 09/08/2002 99, 96, 29, 70 75266
Thứ năm, 08/08/2002 40, 54, 18, 68 92040
Thứ tư, 07/08/2002 79, 59, 49, 69 73811
Thứ ba, 06/08/2002 28, 32, 27, 55 41343
Thứ hai, 05/08/2002 90, 81, 33, 23 06255
Chủ nhật, 04/08/2002 90, 21, 36, 30 79188
Thứ bảy, 03/08/2002 17, 58, 89, 30 12631
Thứ sáu, 02/08/2002 40, 81, 56, 93 43201
Thứ năm, 01/08/2002 66, 32, 85, 07 22116
Thứ tư, 31/07/2002 67, 84, 79, 27 54099
Thứ ba, 30/07/2002 73, 86, 64, 13 77561
Thứ hai, 29/07/2002 25, 58, 66, 30 88254
Chủ nhật, 28/07/2002 29, 82, 92, 20 37739
Thứ bảy, 27/07/2002 54, 40, 58, 86 93347
Thứ sáu, 26/07/2002 50, 73, 52, 20 92998